language
  • English
  • U.S.A
  • India
  • Russian
  • Spanish
  • Arabic
南方网络
产品服务
郑州分公司 首页 > 南方服务 > 南方网络

 

郑州分公司 (0371)
地址:郑州市高新区长椿路合欢街交叉口向东100米路南北斗产业园C28-3(450052)
电话:86150900           
传真:86050111
E-mail:zhengzhou@southsurvey.com
 
 
洛阳分公司(洛阳、三门峡  (0379)
地址:洛阳市西工区玻璃厂路与滨河北路交叉口向北100米路东(471000)
电话:63207812

 

 信阳分公司(信阳、驻马店) (0376)

地址:信阳市湖东大道(贸易广场西邻) 
电话:6612210、6721365       传真:6612210
 

Baidu